برچسب ها

  • برچسب های هدیه کاغذ کرافت با ریسمان جوت طبیعی ریشه رایگان

    برچسب های هدیه کاغذ کرافت با ریسمان جوت طبیعی ریشه رایگان

    برچسب های هدیه با کیفیت بالا: برچسب های قیمت از کارت های کاغذ کرافت با کیفیت بالا ساخته شده اند، این برچسب های هدیه 350 GSM ضخامت دارند، محکم هستند و به راحتی خم می شوند و آسیب نمی بینند.ریسمان جوت ساخته شده از مواد طبیعی فاقد بوی مواد شیمیایی است که با محیط زیست سازگار است، به طور طبیعی محکم و بادوام هستند که طول عمر بالایی دارند.