برچسب یخچال/مگنت

  • حیوانات ناز و آهنرباهای میوه برای آشپزخانه یخچال یخچال

    حیوانات ناز و آهنرباهای میوه برای آشپزخانه یخچال یخچال

    مواد حفاظت از محیط زیست: برچسب های آهنربایی از مقوای سخت و مواد مغناطیسی قوی ساخته شده اند.مقوای سخت بی بو و غیر سمی است و آهنربا به شدت به مقوا چسبیده است و به راحتی نمی افتد.لبه های برچسب های آهنربایی گرد و صیقلی است تا بدون بریدن دست های شما به دست کودک شما آسیب نرساند.در عین حال، سطح ورق مغناطیسی با یک فیلم ضد آب براق پوشیده شده است که دوام بیشتری دارد.