کارت ها

  • 20 بسته کارت تولد با پاکت هایی که داخل آن خالی است

    20 بسته کارت تولد با پاکت هایی که داخل آن خالی است

    ظریف و شیک: هر کارتی که با حروف طلایی "تولدت مبارک" حک شده است، با روکش مات صاف ظاهری زیبا و شیک ایجاد می کند.ایده آل برای روز بزرگ خاص کسی!
    کیفیت برتر: کارت های ما با کاغذ مات با کیفیت بالا ساخته شده اند که با هر نوع قلمی از جمله مداد لکه نمی شود.کارت ها ضخیم، محکم هستند و در لمس بسیار صاف هستند.هر کسی که با آرزوی صمیمانه شما یک کارت تبریک زیبا دریافت کند، لمس شیرینی خواهد داشت.