تمبر

  • کیت مهر مومی با جعبه هدیه برای هدیه و تزئین

    کیت مهر مومی با جعبه هدیه برای هدیه و تزئین

    کیت مهر و موم جعبه هدیه 677 عددی:بسته شامل 650 عدد مهره موم در 24 رنگ، 2 عدد مهر موم، 1 عدد گرم کن موم، 1 عدد قاشق موم آب بند، 1 عدد موچین، 10 عدد شمع چای، 2 عدد قلم فلزی، عدد 1 عدد می باشد.

    موم آب بندی 24 رنگ:650 عدد مهره موم در 24 رنگ مختلف بدون دود، بی بو، به راحتی ذوب می شوند و به سرعت خشک می شوند که چاپ آن بسیار آسان است و به راحتی شکسته نمی شوند.انتخاب مناسبی از رنگ ها را برای رفع نیازهای شما هنگام انجام مهر و موم های مومی در اختیار شما قرار می دهد.