برچسب های هولوگرام

  • برچسب های هولوگرام

    برچسب های هولوگرام

    مواد مناسب:این برچسب های رول تجاری رنگین کمان از کاغذ هولوگرافیک، بادوام و غیر سمی ساخته شده اند.آنها تزئینات خوبی برای بسته بندی هدیه هستند.قطر هر پیمانه حدود 1.5 اینچ است که اندازه مناسبی برای استفاده شماست.